Alapítványi tervek

Munkacsoport megbeszélés emlékeztető
2018. július 10.

Helyszín: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Jelen vannak: Farkas Pál, Barta Péter, Fazekasné Gálfi Ágnes, Horváth Ágnes, Tapocai Ágnes, Kerti Mária, Molnár Viktor, Walkovszki Attila, Szabó Valéria, Szalai Zsóka, Kovács Attiláné

A találkozót Farkas Pál hívta össze, mint a készülő alapítvány kuratóriumi elnöke. Tájékoztatott, hogy az alapítvány alapító okiratának egyeztetése befejeződött, formális teendők vannak hátra a beadáshoz. A végső aláírás ünnepélyes keretek között történik majd valószínűleg szeptember első felében.

A jelenlévők röviden összefoglalták, mi mindennel foglalkoztak eddigi életükben, és természetesen igen gazdag paletta mutatkozott, ami a későbbiekben majd hasznosulhat.

Farkas Pál vázolta a további teendőket a kuratórium részéről: Rövid és hosszabb távú terv készül a nyár során, amit a munkacsoport tagjainak vitára bocsájtanak és minden javaslatot szívesen fogadnak. Az alapvetésben fontos pont, hogy nem ápoló-beteg kapcsolat lesz, hanem egyenrangú személyek kölcsönös segítsége. A gyakorlati teendők listája szakértői és jogi segítséggel fog kialakulni (Polacsek Lajos, Nagy Gábor, Barta Péter). A munkacsoport ezen is csiszolhat, illetve részt vesz a megvalósításban. Emellett a klub folytatása is fontos, a kapcsolat élővé tétele, egymás megismerése céljából.

Addig is, amíg a központ megvalósul, saját otthonunkban is segíthetünk egymásnak, ami szintén szerepel az alapítvány céljai között. Ennek megvalósítását akár azonnal is elkezdhetjük és szélesebb körben is gondolkodhatunk. Például az idősebbek vagy más okból segítségre szorulók segítése a Főiskola diákjainak is hasznos tevékenység lenne, elméleti és gyakorlati okokból egyaránt, a buddhizmus megélése során.

Elhatároztuk, hogy a munkacsoport kibővítése, felfrissítése, és az érdeklődők bevonása céljából a teljes listára kitesszük a mostani megbeszélés kivonatát, és meghívást a segíteni szándékozók számára. Akik érdeklődnek, felkerülnek a munkacsoport listára és megkapják az értesítéseket, ha valami történik, megkönnyítve a bekapcsolódást.