1984

A Kőrösi Csoma Sándor bicentenárium éve

A Vésákh minden év kiemelkedő buddhista ünnepe, ebben az évben a Csoma Sztúpánál tartották Kőrösi Csoma Sándor születésének 200 éves évfordulója alkalmából. Ez év januárjában helyezték el dr. Rács Géza hamvait az általa épített sztúpában.


Kőrösi Csoma Sándor bicentenáriumi ünnepség

Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842) születésének kétszáz éves évfordulója alkalmából öt tagú magasrangú küldöttség látogatott az Arija Majtréja Mandala Rend nyugat-európai központjából a magyarországi Buddhista Misszióhoz. A tiszteletükre rendezett rendi gyűlés során a résztvevők baráti beszélgetést folytattak (tolmács ven. dr. Hetényi Ernő), ajándékokat adtak át egymásnak és a Mandalacarya meghívta a magyar Buddhista Misszió öt tagját a Dalai Láma Őszentsége következő évi Kálacsakra beavatási szertartására Svájcba és azt követően németországi lelkigyakorlatra Überlingenbe, a német szangához.

A küldöttség látogatása nagyjelentőségű volt abból a szempontból is, hogy ez volt az első nyugati vallási vezetői látogatás. A Buddhista Misszió ezzel az állam oldaláról még jobban el lett ismerve.

Rev. dr. K. H. Gottmann Advajavajra. a rend Mandalacarya-ja

Advajavajra története

Rendi gyűlés a vendégek tiszteletére
Ven. dr. Hetényi Ernő Dharmakirti átadja az aranyozott fa sztúpát
A német vendégek az ajándék aranyozott sztúpával
A rendi gyűlés utáni ünnepség rev. dr. Horváth József lakásán
A vendégekkel a Csoma sztúpa előtt