Egy kis történelem

A honlapon szerepló régi képek és dokumentumok rev. Kerti Mária Padmaratna albumaiból való szemelvények. Marika nagyon fiatalon bekapcsolódott a magyarországi buddhizmus életébe, és aktív tagja lett a közösségnek. Férjével, rev. Horváth Józseffel együtt saját házuknál összejöveteleken fogadták a hazai buddhistákat és a külföldi tanítókat. Az eseményeket Marika az általa vezetett albumokban folyamatosan fotókkal és beírásokkal dokumentálta. 1984-től kezdve.

Az Árya Maitreya Mandala Buddhista Rend megalakulása

Láma Anagarika Govinda, aki az elsők között hozta a buddhizmust Európába. 1952-ben hirdette ki az Arya Maitreya Mandala Buddhista Rend nyugati ágának létrehozását.
A magyarországi rend leírása 1984-ben

A Buddhista Misszió államilag elismerten 1957-tól működött Magyarországon, bár évekkel korábban létrejött, mint szellemi kör. Dr. Hetényi Ernő személyén keresztül 1952-ben csatlakozott a nyugat-európai Arya Maitrya Mandala Rendhez és 1956-tól 1993-ig a rend kelet-európai központja volt. Ezután önálló egyházként folytatta tevékenységét a közösség.


Dr. Hetényi Ernő Láma Dharmakírti Padmavadzsra

A magyarországi buddhista közösséget dr. Hetényi Ernő hozta létre. Színes életét és széleskörű műveltségét a Wikipédia így határozza meg: író, költő, műfordító, orientalista, tibetológus, buddhológus.
Utazásai során megismerkedett a buddhizmussal és 1953-ban beavatást nyert az Árja Maitréja Mandala rendbe, melynek európai központja a Német Szövetségi Köztársaságban volt.
1952-ben létrehozta a magyar buddhista közösséget, a Buddhista Missziót.
1956-ban megalapította a Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézetet. A Kőrösi Csoma intézetet a Buddhista Misszió és az Árja Maitréja Mandala Rend közösen alapította meg. Oktatási intézményként működött, számos buddhista iratot saját fordításában bocsájtott a tanítványok rendelkezésére. Alapos ismeretei és nyelvtudása révén hiteles fordításokhoz jutottak a magyar érdeklődők.
Koncepciója szerint az érdeklődőknek a Buddha tanításával, mint egységes egésszel ajánlatos megismerkedniük, és hozzá kell jutniuk a buddhizmus szent irataihoz és irodalmához, hogy a Tanítást mindennapi életük eleven gyakorlatává tehessék.
Részletesen olvasható: Lángra lobbant a szikra : Emlékkönyv a buddhizmus magyarországi meghonosítóiról

Élete és műveinek listája a Wikipédiában>
Kőrösi Csoma Sándor dolgozatai a Magyar Elektronikus Könyvtárban.

Dr. Hetényi Ernő középen 1984-ben a német vezetőség látogatásakor

A napló kezdeti évei:
1984
1985 Kálacsakra
1986-1987
1988-1989
1990-1991